VALCOVANÁ OCEĽ

Ponúkame v štandardných dĺžkach 6m, a 12m ale aj s možnosťou delenia profilovú oceľ prierezov UNP UPE, INP IPE, HEA HEB HEM. Valcované profily dodávame v bežných konštrukčných akostiach S235 […]

BETONÁRSKA OCEĽ

Dodávame betonársku oceľ najvyššej kvality, európskej produkcie. Na sklade štandardne disponujeme betonárskou oceľou od hrúbky 6MM do 25MM a kari rohožami priemermi 4, 5, 6, 8MM oká 100 a 150 […]

UZAVRETÉ PROFILY

Zámočnícke ako aj stavebné uzavreté profily dodávame v bežných akostiach a dĺžkach. Pre jaklové profily a rúry ponúkame možnosť delenia na mieru a príslušenstvo. 

PLECHY

Ponúkame plechy prvej a druhej akosti. Druhá trieda plechov sa zvyčajne líši od prvej triedy kvalitou povrchu, širšou toleranciou rozmerov, chemickou odchýlkou, rovinnosťou. Taktiež ponúkame plechy vo zvitkoch „overroling second […]