Služby

Armovanie

Pre stavebné spoločnosti ale aj súkromnú sféru zabezpečujeme ohýbanie betonárskej ocele. Na základe projektovej dokumentácie pripravujeme bezodpadovým strihaním a ohýbaním následným balením a dodaním betonárskej ocele na stavbu. Delenie zo zvitkov priemeru 6-16 delenie z prútov priemeru 6-32. Priemerná denná kapacita cca 20 000kg

Skladom bežne dostupná betonárska oceľ v 6 a 12 metrových dĺžkach,  priemeru 6 -32 mm. Na požiadanie dodáme priamo na miesto určenia 12 metrovú. Siete (kari rohože) dostupné na sklade v priemeroch 4,5,6,8 taktiež vo veľkých formátoch 2,4×6. Zaoberáme sa aj traťovými dodávkami betonárskej ocele vo zvitkoch.

BETONÁRSKA OCEĽ, SIETE SORTIMENT